Szanowni Państwo

Zbieramy do archiwum zdjęcia na których jest uwieczniona kuchnia polowa.

Zdjęcia posłużą nam do budowy galerii  poświęconej najważniejszej z kuchni .

 

Zdjęcia prosimy przesyłać na adres :

Wojciech Dziurewicz  

Łaziska 15a,

96-520 Iłów

lub 

poczta@kuchniapolowa.com.pl

Wszystkie zdjęcia będą  publikowane na tej stronie .

Nota dotycząca prawa autorskiego

art. 36 pkt 3 polskiego prawa autorskiego : "Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, autorskie prawa majątkowe gasną z upływem lat siedemdziesięciu , w odniesieniu do utworu, którego twórca nie jest znany - od daty pierwszego rozpowszechnienia". Nie publikuję fotografii z umieszczoną notą copyrightową „ © ” bez zgody właściciela prawa autorskiego. Nie publikuję fotografii publikowanych po wejściu w życie obowiązującej obecnie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 23.02.1994 r , oraz fotografii objętych ochroną , publikowanych w okresie dziesięciu lat przed wejściem w życie ww. ustawy , bez zgody właściciela prawa autorskiego. Moim staraniem jest publikowanie fotografii należących obecnie do domeny publicznej , lub za zgodą właściciela praw autorskich.

Wojciech Dziurewicz